Bao Jumbo đựng cát

5,000

Bao Jumbo đựng cát là bao jumbo 1 tấn chuyên dụng để đựng cát xuất khẩu. Đại Phát chuyên cung cấp bao jumbo đựng cát cũ và mới để xuất khẩu.

Bao jumbo đựng cát
Bao Jumbo đựng cát