Bao Jumbo thanh lý

5,000

Bao jumbo thanh lý có sẵn hai loại bao mới và bao cũ. Bao jumbo thanh lý thường được sản xuất nhiều so với đơn đặt hàng nên tồn kho cần thanh lý.

bao jumbo thanh lý
Bao Jumbo thanh lý