Bao jumbo cũ 1 tấn

5,000

Bao jumbo cũ 1 tấn là bao jumbo cũ đã qua sử dụng nhưng vẫn còn có thể tái sử dụng. Bao jumbo cũ 1 tấn thường được lựa chọn để tiết kiệm chi phí sản xuất.

bao jumbo cũ 1 tấn
Bao jumbo cũ 1 tấn