Bao jumbo cũ chống phình

5,000

Bao jumbo cũ chống phình là bao jumbo chống phình đã qua 1 lần sử dụng. Công ty chúng tôi hiện đang có số lượng lớn bao jumbo cũ chống phình

bao jumbo cũ chống phình
Bao jumbo cũ chống phình