Bao jumbo nắp trùm

5,000

Bao jumbo nắp trùm(bao bigbag, container) là kiểu bao jumbo có nắp rộng, đường kính miệng bao khoảng 60-100cm.

Bao Jumbo nắp trùm
Bao jumbo nắp trùm