Bao Jumbo đựng cát

Bao Jumbo đựng cát là bao jumbo 1 tấn chuyên dụng để đựng cát xuất khẩu. Hải Thanh Vina chuyên cung cấp bao jumbo đựng cát cũ và mới để xuất khẩu.