Bao Jumbo đựng cát

5,000

Bao Jumbo đựng cát là bao jumbo 1 tấn chuyên dụng để đựng cát xuất khẩu. Đại Phát chuyên cung cấp bao jumbo đựng cát cũ và mới để xuất khẩu.