BAO 50KG CŨ

1,000

Bao 50kg cũ là bao pp dệt đã sử dụng một lần nhưng còn nguyên vẹn.Bao được rũ sạch đóng thành bó 100 cái hoặc 200 cái. Thanh lý bao 50kg cũ

BAO 50KG CŨ