Phế liệu bao jumbo màu trắng

2,000

Là những bao jumbo có màu trắng bị rách. Bao rách không thể tái sử dụng nhưng được đóng kiện. Phế liệu bao này thường được sử dụng làm nguyên liệu để ó hạt nhựa.

Mã: HT-021 Danh mục:
phe lieu bao jumbo
Phế liệu bao jumbo màu trắng