Phế liệu bao jumbo màu trắng

    HOTLINE: 0976 009 008   Nhận báo giá

    Là những bao jumbo có màu trắng bị rách. Bao rách không thể tái sử dụng nhưng được đóng kiện. Phế liệu bao này thường được sử dụng làm nguyên liệu để ó hạt nhựa.