Xem tất cả 1 kết quả

Bao Sling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng.