Xem tất cả 3 kết quả

Bao container là bao jumbo được sản xuất chuyên dụng để phù hợp với container vận chuyển.